Stängselguide

Följ enkelt dessa steg för att planera din stängselsättning
Siffrorna i beskrivningen motsvarar siffrorna på bilden.

 

1. Aggregat: Aggregatet är kärnan i ditt elstängsel. Elstängselaggregatet 
pulserar ut ström i ditt stängsel som håller djuren inne i hagen. För att välja rätt
storlek och modell på aggregat behöver man veta följande. Ska jag ha 230V eller 
12V anslutning? Hur långt är områdets teoretiska sträcka? Multiplicera sträckan
med antal trådar/band. Gör en bedömning på områdets växtlighet. Låg, medel
eller hög. 

2. Jordning: En ordentlig jordning är A&O för att få bra spänning i ditt stängsel. 
En riktlinje är att ha lika många jordspett som antalet Joule på ditt stängselaggregat.
Underlaget där jordspetten sätts i påverkar också jordningen. Sätt successivt ner 
fler antal jordspett 2-3 meters mellanrum ca. 90 cm ner i backen. Du kan mäta din
jordning med hjälp utav ett mätinstrument. 0-300 volt är OK. Har du över 300 volt 
skall du sätta i fler jordspett.
 

3. Åskskydd: Ett åskskydd kommer spara dig dyra reparationskostnader i längden. 
Monteras mellan aggregatet och stängsellinan och förhindrar att aggregatet blir skadat när åskan slår ner i din hage.

4. Matarkabel: Vi på Foga säljer olika typer och längder av matarkabel. Alla matarkablar vi säljer är dubbelisolerad anpassade för att kunna gräva ner. Kabeln kan användas mellan jordningen lika så till elstängslet. En bra matarkabel leder strömmen bättre och ger högre spänning och bättre jordning till ditt elstängsel.

5. Stängselstolpe: Generellt när man ska sätta sitt elstängsel brukar man utgå ifrån en fråga. Skall det vara permanent eller tillfälligt? Skall man ha ett permanent elstängsel brukar trästolpar vara det bästa alternativet. Vid ett tillfälligt stängsel är det betydligt lättare att använda sig utav plaststolpar. Enkla att sätta ner och förflytta. Höjden på en stängselstolpe beror i första hand på vilket djurslag du skall stängsla in. Man bruka säga att Häst&ko skall ha högre stolp medans gris&får skall ha lägre. Stolparna finns även i andra material såsom fjäderstål, eller glasfiber.

6. Omskiftare: En omskiftare är utmärkt om man vill tillföra ström till två hagar med samma elstängselaggregat. På omskiftaren finns det ett nollläge som bryter strömmen i hagarna. Ett läge1, eller läge2 för att välja vilken hage man vill strömföra samt ett läge1+2 som ger ström till bägge hagarna. 

7. Hörnisolator: Vi har tre typer av hörnisolatorer. För band, rep och en på rulle. 

8. Anslutningskabel: Det finns mängder med anslutningskablar. Det finns anslutningar för tex band->band, aggregat->jordspett, band->tråd mm. Kika gärna in i vårt produktsortiment för att hitta den anslutningen du behöver.

9. Band, rep, tråd: Ditt val utav stängsellina är till största del smaksak men även lite beroende på djurslag. Har du ett djurslag som kräver en större stöt såsom ett får rekommenderar vi att använda järntråd för bättre ledningsförmåga. Skall du däremot stängsla tex hästar som är väldigt känsliga räcker det med elband eller tråd. Alla linor finns i olika färg, storlek, tjocklek, längder och mått. Det finns billigare alternativ och dyrare alternativ med olika nivåer av kvalitet, garantier och ledningsförmåga.

10. Grindhandtag: Till din öppning finns olika alternativ. Vi har färdiga varianter såsom handtag på rullkoppel, både för band och rep. Vi har elgrindar eller e-line stängselgrind. Vanligast är att köpa separata grindhandtag att fästa i den befintliga tråden. Här har vi olika färger storlekar och anslutningar.

11. Trådspännare: Anpassa din trådspännare efter stängsellinan. En grövre variant till järntråd medans du kan köpa en enklare till elband.

12. Skarvar: Att skarva sitt elstängsel ordentligt kommer att underlätta i längden. Varje skarv påverkar strömstyrkan i ditt stängsel. Se över ditt stängsel med jämna mellanrum för brott.

13. Plaststolpe: Att kombinera ditt elstängsel med plaststolpar är ofta en smidig lösning. Används oftast för att avskilja din hage eller begränsa betesområdet. Enkla att förflytta

14. Isolatorer: Lika här som stängsellinorna finns det mängder med varianter. Billiga såsom dyrare med finesser och längre livslängd. Välj den som passar dig bäst.

15. Varningsskylt: Läs på innan du sätter ditt stängsel. Vart och hur omgivningen ser ut. I vissa fall är man tvungen att sätta ut varningsskyltar. Vi rekommenderar alltid att sätta ut varningsskyltar.

16. Grindisolator: Isolatorer anpassade för grindöppningarna. Två ändar på isolatorn för att leda ström. Enkelt att haka i tex grindhandtagen.

Använd dessa steg som en grund för att planera och bygga ditt elstängsel. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig så vägleder vi dig till rätt produkter.

 

stangselguide
stangselhojd